Het weefsel van Spinselmot of Stippelmot


Spinselmotaantasting Een regelmatig voorkomende aantasting bij Appel-achtigen (Malus) en Kers-achtigen (Prunus) is de spinselmot.

Soms kan deze aantasting zo heftig zijn dat de struik of boom in het voorjaar niet eens uitloopt maar verandert in een soort magisch spookachtig gedrocht volledig omwonnen met een zilvergrijs spinselweb.

Je krijgt het idee dat er iets zeer ernstigs aan de hand is en de plant dood zal gaan. Toch valt het mee…

Het spinsel is afkomstig van de larve (rups) van de spinselmot. De spinselmot, ook wel stippelmot genoemd, is een kleine nachtvlinder. Vanaf juli tot eind augustus zijn ze waarneembaar. Het zijn kleine witte vlindertjes met zwarte stippen.

De spinselmot is op zich het probleem niet. Het zijn de rupsen die de aantasting veroorzaken.

spinselmot of stippelmot larve van de spinselmot
Spinselmot Rupsen van de spinselmotLevenscyclus van de spinselmot

levenscyclus van de spinselmotDe volwassen spinselmot legt in de periode juli – augustus de eitjes op de takken van bomen en struiken. De eitjes komen voor de winter (Sept-okt) nog uit.

Over de eitjes heeft de spinselmot een schild gecreëerd wat de larve beschermt tegen “vijanden”. De larven spinnen zich ook nog in en op deze manier kunnen ze goed overwinteren.

In april gaan de larven, ook wel rupsen, naar de bladknoppen en doen zich te goed aan het uitlopende blad. De rupsen zijn gelig met twee rijen zwarte stippen over het lijf en een zwarte kop.

Rond juni zijn de rupsen volgroeid en spinnen zich in dichte cocons. De overgang van rups naar vlinder zal ongeveer 4 tot 6 weken duren. Uit de cocons komen in juli – augustus de spinselmotjes. Deze leggen dan weer eitjes en de cyclus begint opnieuw.


Bescherming

De grote hoeveelheid spinselweb is niet meer dan een natuurlijke bescherming voor de rupsen tegen natuurlijke vijanden.

Gemeenschappelijk weven de rupsen taaie spinsels om de takken en zijn op deze manier onbereikbaar voor vogels en kunnen ze rustig hun gang gaan. Zelf in de buurt staande voorwerpen kunnen volledig ingepakt worden met het zilverachtige spinsel.

De indrukwekkende nesten van gesponnen draden geven de struiken en mysterieuze, bijna spookachtige uitstraling.


Schade

Gelukkig brengt de stippelmot maar 1 generatie rupsen voort per jaar.

De ergste schade vindt voornamelijk plaats in het voorjaar . De aangetaste bomen en struiken komen nauwelijks in blad of als ze al blad zijn, kunnen ze in zeer korte tijd kaal gevreten worden. In juni gaan de rupsen zich verpoppen en stopt de vreterij.

Over het algemeen weten de meeste planten zich hierna weer goed te herstellen. Alhoewel er wel enige groei achterstand kan optreden. Met name in de vruchtvorming bij fruitbomen.

Soorten die gevoelig zijn voor de spinselmot-aantasting zijn Prunus (Kers), Malus (Appel), Crataegus (Meidoorn), Salix (Wilg) en Euonymus (Kardinaalsmuts). Maar ook ander struiken kunnen aangetast worden.

spinselmotschade
Spinselmotschade

Bestrijding

Meestal herstellen bomen volledig, zelfs als ze in het voorjaar helemaal kaal worden gevreten. Daarom behoeft de spinselmot niet perse bestreden te worden.

Het is niet aan te raden om met chemische middelen te gaan bestrijding omdat je daarmee ook andere dieren (vooral vogels) in de voedselketen schade toebrengt.

Gaat het om een enkele struik dan kun je de nesten handmatig verwijderen of de takken met een stevige waterstraal afspuiten.

Het kan zijn dat het een jaarlijks terugkomende aantasting is. In dat geval zou je gebruik kunnen maken van “biologische bestrijdingsmiddelen”.

Belangrijk is dat je het middel vroegtijdig toepast. Zijn de spinsels reeds aanwezig dan heeft de inzet van een biologisch middel vaak een zeer beperkt effect.

De eerste behandeling moet reeds plaats vinden in september met een herhaling in oktober. Vervolgens vroeg in het voorjaar (mrt) met en herhaling in april. Op deze manier worden de rupsen reeds in vroeg stadium uitgeschakeld.

Als middel moet je een middel nemen ter bestrijding van rupsen. Deze zijn in de meeste vakhandels wel te koop.


Meer PRAKTISCHE TUINTIPS