BEUKENHAAG OF HAAGBEUK

BEUK OF HAAGBEUKBeuk en haagbeuk zijn beiden inheemse loofbomen die ook als haag worden toegepast. Vanwege de Nederlandse benaming worden deze soorten nogal eens met elkaar verward. Bovendien lijken beiden hagen op elkaar (wanneer je oppervlakkig kijkt).

Bij gebruik als haag spreken we dus van een beukenhaag of een haagbeukenhaag.


Beukenhaag (Fagus sylvatica)

De beukenhaag is de meest toegepaste van de twee. Waarschijnlijk vanwege het feit dat deze soort het blad behoud gedurende de winter. Het, in het najaar bruin verkleurende, blad laat pas los wanneer in het voorjaar de nieuwe knoppen uitlopen.

Hierdoor is de haag ook gedurende de winterperiode ondoorzichtig en geeft voldoende privacy. Het is dus wel een bladverliezende haag.

winterbeeld van de beukenhaag
Winterbeeld van de beukenhaag

De beuk is redelijk snel groeiend en komt van oorsprong vooral op de zandgrond voor. Van de beuk bestaat er ook een roodbladige variant (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) die voor een leuk kleuraccent kan zorgen in de tuin.

Naast verschillen in bladvorm en groeiwijze heeft de beuk nog 2 belangrijke verschillen t.o.v.  de haagbeuk die wel heel typisch ‘beuk-eigen’ zijn:

1. De wortels van de beuk leven in symbiose met een speciale wortelschimmel (microrrhyza). Wordt de haag nieuwe aangeplant dan kan het ontbreken van deze schimmel nogal eens zorgen voor een slechte start of zelfs veel uitval . Met name wanneer er in een minder gunstige bodemtype geplant wordt, zoals b.v. kleigrond.

2. De beuk is gevoelig voor zonnebrand op de takken. Vermijdt sterk terug snoeien in de zomerperiode. De takken van de beuk verdragen geen felle zon. De plant herstelt zich in deze periode moeizaam. Met name de roodbladige soorten lijken hier nogal last van te hebben. Het beste moment om fors terug te snoeien is het vroege voorjaar.


Haagbeukenhaag (Carpinus betulus).

Haagbeuk werd van oudsher, als haag, wat meer toegepast op landgoederen en bij boerderijen. Het is een wat warrige sterk vertakkende plant en vormt daardoor een dichte ondoordringbare haag.

Aanvankelijk blijft het blad in het najaar nog vastzitten maar na een aantal nachtvorsten is de heg zo rond de jaarwisseling nagenoeg kaal.

winterbeeld haagbeukenhaag
Winterbeeld van de haagbeukenhaag

De groeikracht van de haagbeuk is ongeveer gelijk aan die van de beuk maar als boom groeit die minder snel en blijft ook kleiner dan de beuk.

In vergelijking met de beuk is de haagbeuk minder kritisch qua stanplaats. Hij groeit makkelijker op kleihoudende grond en verdraagt een wat meer vochtiger standplaats.

Meer over verschillen tussen Beuk en Haagbeuk >>>