BLOEDENDE BOMEN

Van aantal bomen die we toepassen in de tuin is bekend dat ze bloedingsverschijnselen vertonen bij het snoeien in de winter en het voorjaar. Zodra er een snoeiwond is gemaakt zal het plantensap uit de wond stromen.

Het is verstandig om op de juiste manier met dit type boom om te gaan.


Waarom gaan bomen bloeden?

Van bloedende bomen wordt gezegd dat ze al vroeg een verhoogde worteldruk hebben en dat daardoor de sapstroom al vroeg in het jaar (jan.-feb.) op gang komt. Dit klopt maar het is op zich niets bijzonders. Dit geldt namelijk voor alle bomen.

Het is normaal voor een boom dat de sapstroom in jan. – feb. al weer opgang komt. Dit is de eerste aanzet om de knoppen te laten zwellen, zodra de temperatuur het toelaat, en om de knoppen te voorzien van een maximum aan suikers zodat ze in het voorjaar in een heel korte tijd kunnen uitlopen.

De reden waarom bepaalde bomensoorten wel bloeden en andere niet heeft te maken met de opbouw van het vatenstelsel (verspreidporig of ringporig) en de manier waarop de boom nieuwe vaten aanmaakt.

Bomen die bloedingsverschijnselen geven in de winter en het voorjaar zijn verspreidporig. De sapstroom komt bij dit type boom op een ander manier op gang. Als gevolg hiervan komt het sap uit de snoeiwond zodra we snoeien in de winter of het voorjaar.

Welke bomen hebben last van bloeden?

Gelukkig gaat hier slecht om een beperkt aantal soorten.

Acer – esdoorn

Van dit geslacht worden er in Nederland een flink aantal soorten toegepast. Zo kennen we als grote boom de Gewone esdoorn en de Noorse esdoorn. Maar ook een aantal kleinere soorten zoals de suikeresdoorn, vederesdoorn, zilveresdoorn en veldesdoorn. Al deze soorten hebben bloedingsverschijnselen.

Uitzondering vormt de japanse esdoorn (Acer palmatum). Deze soort heeft nog genoeg geen last van bloeden. Het is raadzaam deze soort in de zomerperiode te snoeien vanwege de vatbaarheid voor ziektes.

Betula – berk


Ook van dit geslacht komen er in Nederland een flink aan soorten van voor. Alle soorten hebben last van bloeden.

Carpinus – haagbeuk.


Van dit geslacht worden er slecht enkele soorten toegepast. De bekenste is de Carpinus betulus die veel wordt toegast als haagbeplanting.

Juglans – noot

De bekendste van dit geslacht is de Okkernoot (Juglans regia). Notenbomen kunnen heel heftig bloeden.
Wees terughouden met het snoeien van deze bomen.

Pterocarya – vleugelnoot.

Dit geslacht behoort tot de notenfamilie. De bekendste en in Nederland het meest toegast is Pterocarya fraxinifolia. Dit is een grote boom die voornamelijk als parkboom wordt toegepast.Carya – bitternoot


Betrekkelijk onbekende boom ook behorend tot de notenfamilie. Wordt in Nederland weinig toegepast.Kunnen bomen doodbloeden?


Het saptransport bij bomen gebeurt via een open vatenstelsel. Dit in tegenstelling tot mens en dier, die een gesloten vatenstelsel (bloedsomloop) hebben. Het transport van mineralen en suikers en zetmelen gebeurt bij planten door dit open systeem.

Planten kunnen niet leegbloeden zoals mensen of dieren omdat er een constante aanvoer is via de opname van de wortels. Vervolgens wordt het vocht verdampt via het blad.

Nadeel is wel dat de boom bij heftige bloeding een deel van zijn reserves kan verspelen. Bovendien vormen de suikers in het sap een prima voedingsbodem voor schimmelaantastingen waardoor het cambium wordt aangetast en de plant niet in staat zal zijn om de wond te overgroeien.

Hoe om te gaan met bomen die bloeden?

Zo lang de boom vitaal is en de snoeiwonden niet te groot zijn kan de boom dat bloeden vrij goed aan. Heb je een grote snoeiwond dan kan het bloeden wel problematisch zijn. Om de wond te kunnen afgrendelen moet de boom kunnen beschikken over voldoende reserves. Met het bloeden worden de reserves verspeeld.

Maar zelfs bij sterke sapstroming is er geen enkele manier om dat bloeden te stoppen. Alles wat je probeert om het bloeden te stoppen zoals branden of insmeren doet meer schade dan goed.

Branden: Met behulp van een brander de wond dicht schroeien. Deze methode is riskant omdat met het branden ook het cambium wordt beschadigd waardoor de boom de wond niet  kan overgroeien.

Insmeren: Het afdekken van de snoeiwond met een wondafdekmiddel( b.v. Saftstop) sluit de wond af waardoor het vocht opgesloten raak en er alleen maar meer inrotting zal ontstaan.

Wanneer moet je dit type boom snoeien?

Het bloeden van bomen vindt plaats op het  moment dat er een opkomende sapstroom is en dat de boom nog niet volledig in blad zit.

Het moment van opkomende sapstroom bij bomen begint al vrij snel na de kortste dag (21 dec). De boom gaat dan al weer een eerste aanzet doen met transport van voeding naar de knoppen.

Er zijn 2 moment om te snoeien.

1. Bij neergaande sapstroom.

Dit is de periode vanaf het vallen van de eerste bladeren to de kortste dag, dus laten we zeggen van 1 november tot 21 december. Er wordt wel eens gezegd dat wanneer je in deze periode gaat snoeien de boom in het voorjaar alsnog gaat bloeden. In de praktijk blijkt hier weinig van waar. Door in deze periode te snoeien drogen de vaten op en zal de sapstroom ten behoeven van het verwijderde gedeelte niet meer op gang komen.

2. Wanneer de boom in volle groei is.

Dit is omstreeks de maand augustus. In deze periode vindt er een maximale verdamping plaats waardoor er nauwelijks worteldruk aanwezig is. Nadeel is echter dat wanneer de boom volop in blad zit je betrekkelijk weinig overzicht hebt op het takkengestel waardoor het lastig is de juiste keuzes te maken m.b.t. de te snoeien delen.


Bloedingsziekte

Het bloeden bij bomen is een geheel natuurlijke reactie en als zodanig geen aantasting of afwijking. Het moet dan ook niet verward worden met de bloedingsziekte.

Dit is een aantasting die veel bij kastanjes voorkomt. Bij deze ziekte ontstaan er roestbruine vlekken op de stam waar bruinvocht uit komt. Bomen met deze kwaal hebben weinig kans van overleven.Tuinvriend Snoeitips

>>>MEER SNOEITIPS<<<

Tuinvriend Snoeitips