DE TUIN WINTERKLAAR MAKEN

NajaarstuinEen alom bekend fenomeen in hoveniersland is het winterklaar maken van de tuin.

Beplanting wordt gesnoeid, de border wordt bladvrij gemaakt en alle afgestorven planten worden afgeknipt. De tuin wordt helemaal schoongekamt om het maar zo te zeggen.

Hoewel dit beeld misschien goed past bij jouw netheidgevoel is het volkomen strijdig met het natuurlijk proces in de tuin.

Waarom is het natuurlijk proces in de tuin zo belangrijk?

Er zijn meerdere reden te bedenken maar een heel belangrijke is het verkrijgen van gezonde beplanting. Je mag er van uit gaan dat 90 % van alle ziektes en aantasting in de tuin te maken heeft met een verstoord natuurlijk proces in de tuin.

Hoe kan je als tuinbezitter bijdragen in het verbeteren van het natuurlijk proces?

Leer kijken door het oog van de natuur!

Wanneer we naar de natuur kijken gebeurd daar het volgende. Het blad dat de bomen laten vallen dient na vertering weer als voeding voor de komende jaren. En het mooiste is je kunt geen betere voedingssamenstelling wensen.

De boom of plant maakt zelf tijdens het groeiseizoen de meest perfecte combinatie aan voedingelementen. Deels worden deze naar de wortels getransporteerd en daar opgeslagen en deels blijven deze aanwezig in het blad. Het blad verteerd onder de boom en de voedingselementen komen vrij voor opname.

Wat er dus in feite gebeurd: De plant gaat in rust en geeft de onttrokken voedingselementen weer terug aan de aarde. Alleen dan in aangepaste vorm die beter is afgestemd op het komende groeistadium van de plant.

Op deze manier ontstaat er als het ware een natuurlijke cyclus.

Een leuke bijkomstigheid is wanneer je dit principe toepast in je tuin, de behoeft aan aanvullende meststoffen aanzienlijk wordt verlaagd.

Wintertuin

De beste manier om het natuurlijk proces in de tuin te bevorderen is de beplanting op een natuurlijke wijze te laten afsterven en de winter in te laten gaan.

Laat zoveel mogelijk afgevallen blad liggen in de border. Ook de afgestorven delen van vaste planten niet verwijderen. De uitgebloeide bloemstengels zijn vaak nog heel decoratief in de winterperiode. Bovendien overwinteren veel nuttige insecten in de holle stengels.

Regenwormen nemen grote hoeveelheden blad mee de grond in en dragen op deze manier bij aan verbetering van de bodemstructuur. (Vooral op kleigronden van groot belang) Bovendien zorgt het bladerdek voor een goede isolatielaag. Vorstgevoelige planten zullen hierdoor minder wortelschade oplopen.

In het voorjaar kun je de achtergebleven blad- en plantenresten licht doorwerken in de toplaag zodat ze verder kunnen verteren. Het microleven in de bodem kan zich dan goed ontwikkelen en zorgen voor een verdere omzetting in voor de plant opneembare voedingselementen.

Meer PRAKTISCHE TUINTIPS>>>