De Drie Belangrijkste Tips Voor Een Mooi Gazon

Een mooi gazon is het hele jaar door een groene blikvanger. Maar het is ook een plek om te ravotten, te luieren, te zonnen… Gelukkig is gazongras een sterke plant, die uitstekend bestand is tegen mens en klimaat. Toch blijft het voor veel tuinliefhebbers een hele kunst om een mooie gezonde groene mat te bewerkstelligen. De drie belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen zijn bemesting, maaien en bodemstructuur.

BEMESTING
Voor een goede ontwikkeling van de grasmat is een regelmatige mestgift noodzakelijk. Bemest maandelijks met een kleine hoeveelheid om een gelijkmatige groei van de mat te ontwikkelen. De hoeveel dient afgestemd te worden op een grasgroei van zo’n 3 cm in 5-6 dagen. Gebruik bij voorkeur een organische meststof. Dit type meststof bevordert namelijk het bodemleven en de bodemstructuur. Kunstmeststoffen werken dit juist tegen. Gras gebruikt veel stikstof. Bij de bemestingskeuze dient hier rekening mee gehouden te worden. Er zijn zelfs enkelvoudige stikstofmeststoffen in de handel. Bloedmeel van Ecostyle is zo’n product.

MAAIEN
Voor een goede instandhouding van een dichte grasmat is zeer regelmatig maaien van groot belang. Daarmee bedoel ik dat de grasproductie dusdanig moet zijn zodat er om de 5 á 6 dagen gemaaid moet worden. Maai niet te hoog; een goede hoogte is 3 tot 3,5 cm. Te hoog maaien geeft sneller verstikking van de mat en meer kans op ziektes. Hierdoor ontstaat er open plekken en grijpen mos en onkruiden hun kans.

BODEMSTRUCTUUR
Dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel voor het welslagen van een mooi gazon. Zorg voor een goede waterdoorlatende bodem. Veel gazonproblemen komen voort uit een slecht bodemopbouw. Ik kom dit maar als te vaak tegen, veelal op kleigronden. In een gezonde dichte grasmat is er weinig kans op mos en onkruiden. Voor een goede grasgroei moet er wel een goede wortelontwikkeling mogelijk zijn. Wortels van een gezonde grasmat kunnen wel 50 cm diep gaan. Zijn er storende ondoorlatende lagen in de bodem dan zal de groei dus te wensen overlaten. Dit soort problemen kunnen voorkomen worden door bij de aanleg van het gazon de bodem voldoende diep door te spitten en zo nodig te verbeteren.

Voor nog veel meer praktische tips over gazononderhoud klik hier