Bomen Snoeien Zichzelf…

Over snoeien zijn inmiddels veel boeken verschenen en iedereen heeft er zo wel zijn eigen mening over. Wanneer je naar de natuur kijkt dan zie je de mooiste bomen en heesters groeien en deze worden nooit gesnoeid. Dus je kunt je zelf afvragen in hoeverre snoeien noodzakelijk is.

Ik heb wel eens iemand horen zeggen: “BOMEN SNOEIEN ZICHZELF…”. Nu is het natuurlijk niet zo’n prettige ervaring wanneer je onder een boom doorloopt en je krijgt ineens een tak op je kop omdat de boom zichzelf zo nodig even aan het snoeien was. Snoeien heeft op zich zeker wel zijn functie in de siertuin en dat soort beweringen zijn dan ook maar ten dele waar.

Bij snoeien is het vooral van belang dat je aard en het gedrag van de boom of heester kent.

Je moet weten wat de natuurlijke verschijningsvorm is van de plant. Ontwikkelt de plant zich b.v. met breed uitgaande takken of juist met stijl opgaand takken. Stijlgroeiende heesters laten zich makelijker snoeien dan breeduitgaande heesters of bomen. Dus ben je iemand die niet zoveel studie wil maken van snoeien kies dan voor stijl opgroeiende heesters in je tuin zoals bv Kerria, Pluimhortensia of Hibiscus.

Ook de bloeitijd is van belang. Het is zonde als je een heester gaat snoeien terwijl die juist heel veel bloemknoppen in aanmaak heeft. Als vuistregel kun je stellen:
vroegbloeiende heesters snoei je direkt na de bloei en laatbloeiende heesters en bomen snoei je in het voorjaar.

Verder is het type bloeihout bepalend voor de snoeiwijze. Er zijn heesters en bomen die op éénjarig hout bloeien. Dit betekent dat ze bloeien op scheuten die nog in dat zelfde jaar gevormd zijn. Deze groep bloeit over het algemeen wat later in jaar. Bekende voorbeeld hiervan zijn de vlinderstruik, Spirea bumalda en Caryopteris. Deze groep snoei je dus ook weer vroeg in het voorjaar.

De andere groep is de groep die bloeit op overjarig hout. Dus op scheuten ouder dan 1 jaar. Het zijn over het algemeen de heesters en bomen die in het voorjaar en in de
zomer bloeien. Veelal snoei je ze direct na de bloei. Belangrijk bij deze groep is dat je ze niet te rigoureus snoeit. Dit gaat vaak ten kosten van de bloei in het komend jaar.
Voorbeelden hiervan zijn Forsythia, Ribes of Deuzia.